Het sociaal domein is een term waaronder de inspanningen vallen die de gemeente verricht rondom werk, zorg en jeugd op basis van de participatiewet. Het sociaal domein bestaat dus uit werken dat door mensen wordt uitgevoerd. Er wordt aandacht geschonken aan mensen die het momenteel niet (goed) reden in de samenleving. Daar wordt gekeken naar diverse oplossingen en mogelijkheden om de juiste aansluiting weer te vinden. Er wordt gekeken per situatie wat er mogelijk is om de betreffende persoon te helpen en daar wordt vervolgens hulp bij geboden en een specifiek traject wordt dan in gang gezet. Daar buiten gaat het ook om bijvoorbeeld het bieden van begeleiding aan ouderen, zodat zij langer thuis kunnen blijven. 

Werken in het sociaal domein

Er zijn veel mensen die werken in het sociaal domein, maar nog meer mensen die daarin nodig zijn. Het is hierbij belangrijk dat de juiste mensen worden gekozen. Mensen die aandacht hebben voor een ander en die mensen willen helpen. Het is niet een functie die voor iedereen is weggelegd, doordat er ook veel organisatorische vaardigheden bij komen kijken net als geduld. Het is belangrijk dat je het leuk vindt om mensen te helpen, hen perspectief te bieden en helpen te werken aan de toekomst. Door het volgen van trainingen in sociaal domein kun je jezelf ontwikkelen aan bijvoorbeeld aan de slag gaan als WMO consulent.

WMO consulent

Een functie die hierbij hoort is een WMO consulent. Deze persoon is een indicatiesteller en behandeld de zorg aanvragen voor WMO voorzieningen. Een WMO consulent werkt aan de hand van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015. Een maatschappelijk plan dat ernaar streeft mensen zoveel mogelijk thuis te laten wonen. Hierbij worden de juiste voorzieningen en wanneer nodig dus huishoudelijke hulp geboden. Voorbeelden van werkzaamheden van een WMO consulent zijn dagbesteding en begeleiding, ontlasten van mantelzorgers en opvang bieden voor huiselijk geweld. Verschillende taken die erg belangrijk zijn en op een goede manier moeten worden uitgevoerd. Zwaar werk, maar wel ontzettend dankbaar werk.