In eerste instantie bent u ondernemer geworden omdat u een goed product heeft of omdat u het fijn vindt om eigen baas te zijn. En dan blijkt het ook nog eens goed te gaan met de zaken. Uw bedrijf zit in de lift en uw producten of diensten vinden gretig aftrek. Toch is het soms noodzakelijk om juist dan achterom te kijken. Verloopt alles nog goed? Hoe staan de zaken er op financieel gebied voor? Zijn er de juiste regelingen getroffen? Dit voorkomt dat u straks uit uw jasje groeit en er problemen ontstaan.

 

1. De juiste rechtsvorm

Er zijn in Nederland verschillende rechtsvormen waar u als ondernemer uit kan kiezen. Ooit begonnen als eenmanszaak, dan is het nu wellicht tijd om deze eenmanszaak om te zetten in een BV of om een BV direct op te richten. De gekozen rechtsvorm heeft veel invloed op de manier van bedrijfsvoering, rechten en plichten die u als ondernemer heeft. Daar komt ook een stukje aansprakelijkheid bij kijken. Informeer u dus goed voor welke rechtsvorm u kiest. Of laat u bijstaan door professionele adviseurs.

 

2. Verbeter personeelszaken

Uw bedrijf groeit en er komt na verloop van tijd ook extra personeel bij. Toch is de regeling die u heeft getroffen voor die vijf man personeel destijds niet meer voldoende als er tien man voor u werkt. Zorg dus voor goede regelingen op het gebied van verzekeringen of pensioenen. Let daarbij ook op dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten en delegeer uw eigen taken. Groeit het bedrijf dan is het gezond om taken die u voorheen deed over te dragen op goed en betrouwbaar personeel. Uiteindelijk plukt u daar als ondernemer zelf de vruchten van en het personeel voelt zich gewaardeerd.

 

3. Geldproblemen? Zoek investeerders

Uiteraard geldt dit niet voor iedere branche. Maar een bedrijf heeft geld nodig om te groeien. Heeft u hier niet meteen de middelen voor, dan kan het een goede stap zijn om investeerders te benaderen. Dit is vooral van toepassing als u nog in de fase van start-up zit met een bedrijf en nog niet alle onderdelen even winstgevend zijn. Externe financierders moet u zelf opzoeken, maar kunnen zorgen voor positieve impulsen. Zorg wel dat u goed op de hoogte bent van wet- en regelgeving, zodat u niet te veel aandelen in uw bedrijf weggeeft in ruil voor contanten.

 

4. Tot slot: Stel doelen bij en gebruik uw netwerk

Tot slot is het altijd goed om een keer in het jaar met het management of uw compagnon te kijken naar de doelen die u nastreeft met uw bedrijf. Wat wil u aan het einde van dit boekjaar bereikt hebben? Welke stappen moeten daarvoor gezet worden? Dit soort stappenplannen opzetten en uitwerken helpen u en uw personeel om concrete doelen te halen. Komt u er zelf niet aan uit? Raadpleeg dan eens uw netwerk en laat u inspireren door andere bedrijven en ondernemers!